Logo
Welcome to Online Examination Portal Punjabi University, Patiala

Welcome to Online Examination Portal

ਡਰੱਗ ਅਵਇਊਜ ਅਤੇ ਈਵੀਐਸ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ 6-4-2023 ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ ਸੀ , ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਕੇ 11-04-2023 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸੈਸ਼ਨ ਮਈ-2023 ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ